Category Archives: land fitness power

دستگاه بدنسازی اسمیت متحرک مدل LD-022

دستگاه بدنسازی اسمیت متحرک مدل LD-022

درباره دستگاه بدنسازی اسمیت متحرک مدل LD-022     دستگاه بدنسازی اسمیت متحرک مدل LD-022 محصول شرکت land fitness  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد ۲۳۰۰*۲۱۳۸*۲۳۳۰ mm میباشد.     ویژگی های اصلی دستگاه ۱- شکل منحصر به فرد ۲- سری LDLS مجموعه ای از کلیه تجهیزات تمرینی قدرتی مشترک است که شامل […]

دستگاه بدنسازی کوه پیما مدل LD-919

دستگاه بدنسازی کوه پیما مدل LD-919

درباره دستگاه بدنسازی کوه پیما مدل LD-919   دستگاه بدنسازی کوه پیما مدل LD-919 محصول شرکت land fitness  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد ۱۹۸۰*۱۱۰۰*۲۰۰۰ mm میباشد و وزن خالص دستگاه ۶۵۰ کیلوگرم است. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگرد نشان داده شده است.   […]

دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده مدل LDLS-025

دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده مدل LDLS-025

درباره دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده مدل LDLS-025   دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده مدل LDLS-025 محصول شرکت land fitness  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد ۱۷۰۰*۱۱۱۰*۱۷۱۰ mm میباشد و وزن خالص دستگاه ۳۰۰ کیلوگرم است. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگرد نشان داده شده […]

دستگاه بدنسازی قایقی مدل LDLS-026

دستگاه بدنسازی قایقی مدل LDLS-026

درباره دستگاه بدنسازی قایقی مدل LDLS-026   دستگاه بدنسازی قایقی مدل LDLS-026 محصول شرکت land fitness  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد ۲۱۰۰*۱۳۶۰*۱۷۱۰ mm میباشد و وزن خالص دستگاه ۲۸۰ کیلوگرم است. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگرد نشان داده شده است.   ویژگی های […]

دستگاه بدنسازی خیاطه خارج پا مدل LDLS-018

دستگاه بدنسازی خیاطه خارج پا مدل LDLS-018

درباره دستگاه بدنسازی خیاطه خارج پا مدل LDLS-018   دستگاه بدنسازی خیاطه خارج پا مدل LDLS-018 محصول شرکت land fitness  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد ۱۱۰۰*۱۳۸۰*۱۷۱۰ mm میباشد و وزن خالص دستگاه ۳۰۰ کیلوگرم است. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگرد نشان داده شده […]

دستگاه بدنسازی خیاطه داخل پا مدل LDLS-017

دستگاه بدنسازی خیاطه داخل پا مدل LDLS-017

درباره دستگاه بدنسازی خیاطه داخل پا مدل LDLS-017   دستگاه بدنسازی خیاطه داخل پا مدل LDLS-017 محصول شرکت land fitness  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد ۱۱۰۰*۱۳۸۰*۱۷۱۰ mm میباشد و وزن خالص دستگاه ۲۱۵ کیلوگرم است. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگرد نشان داده شده […]

دستگاه بدنسازی بارفیکس مدل LDLS-021

دستگاه بدنسازی بارفیکس مدل LDLS-021

درباره دستگاه بدنسازی بارفیکس مدل LDLS-021   دستگاه بدنسازی بارفیکس مدل LDLS-021 محصول شرکت land fitness  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد ۱۲۳۰*۱۹۰۰*۲۲۱۰ mm میباشد و وزن خالص دستگاه ۳۳۰ کیلوگرم است. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگرد نشان داده شده است.   ویژگی های […]

دستگاه بدنسازی فلای مدل LDLS-020

دستگاه بدنسازی فلای مدل LDLS-020

درباره دستگاه بدنسازی فلای مدل LDLS-020     دستگاه بدنسازی فلای مدل LDLS-020 محصول شرکت land fitness  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد ۱۹۵۰*۱۳۷۵*۲۱۰۰ mm میباشد و وزن خالص دستگاه ۳۹۰ کیلوگرم است. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگرد نشان داده شده است.   ویژگی […]

دستگاه بدنسازی گلوت مدل LDLS-016

دستگاه بدنسازی گلوت مدل LDLS-016

درباره دستگاه بدنسازی گلوت مدل LDLS-016   دستگاه بدنسازی گلوت شرکت land fitness مدل LDLS-014  ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد ۲۰۲۵*۱۲۲۵*۱۷۱۰ mm میباشد و وزن خالص دستگاه ۲۸۰ کیلوگرم است. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگرد نشان داده شده است.   ویژگی های اصلی […]

دستگاه بدنسازی جلو پا نشسته مدل LDLS-014

دستگاه بدنسازی جلو پا نشسته مدل LDLS-014

درباره دستگاه بدنسازی جلو پا نشسته مدل LDLS-014   دستگاه بدنسازی جلو پا نشسته مدل LDLS-014 محصول شرکت land fitness ساخت کشور چین میباشد. این دستگاه در ابعاد ۱۴۷۰*۱۳۳۰*۱۷۱۰ mm میباشد و وزن خالص دستگاه ۳۰۰ کیلوگرم است. در شکل زیر قسمت هایی از بدن که تحت تاثیر این دستگاه قرار میگرد نشان داده شده […]